Bình luận câu: thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng


Bình luận câu: thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Hướng dẫn

Đề bài: Em hãy bình luận câu nói: thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Mở bài Bình luận câu: thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Thanh niên lực lượng xã hội nòng cốt của xã hội, là nguồn lao động chủ yếu của đất nước, là người đi đầu, tiên phong, nắm ngọn cờ lao động và cách mạng, chủ nhân tương lai của đất nước, vì thế muốn trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội thì thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng.

Thân bài Bình luận câu: thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Vậy thanh niên là gì? Tại sao thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng? chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để biết rõ hơn:

Nghị quyết trung ương Đảng khóa VII nêu rõ:“Thanh niên là lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đúng như Bác Hồ đã nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, vì vậy vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người”.

Xem thêm:  Em hãy giải thích câu tục ngữ: “Tiên học lễ hậu học văn"

Trong công cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù và các thế lực thù địch, thanh niên luôn là lực lương xung kích và nòng cốt trên tất cả mọi mặt trận, họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh, đổ máu để bảo vệ tổ quốc, nền độc lập nước nhà, dân chủ cho nhân dân, bởi trong đã được học tập, dạy bảo và thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng để có thể thực hiện được mục tiêu đề ra.

Hồ Chí Minh đã ra rằng: Đạo đức cách mạng là “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường/Tận trung với nước. Tận hiếu với dân/ Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không…”. “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa”.

Nhận thấy vai trò và sức mạnh của thanh niên trong chiến tranh và xây dựng đất nước, là lực lượng xung kích, tiên phong trong mọi phong trào, có vai trò trọng yếu trong việc tồn vong và phồn thịnh của một quốc gia, thanh niên được xem là chủ nhân tương lai của đất nước, có trong tay tuổi trẻ và trí tuệ, người ta ví tuổi trẻ như mùa xuân, mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, một năm được bắt đầu bằng mùa xuân, là mùa của sự tươi trẻ và mới mẻ, mùa của hy vọng và mục tiêu mới. Vì vậy thanh niên là người làm nên sự tươi đẹp cho đất nước.

Xem thêm:  Tả chiếc đồng hồ nhà em lớp 4

Vì thế thanh niên là người phải luôn luôn học theo đạo đức cách mạng đó là đường lối chỉ dẫn thanh niên đi tới những điều tốt đẹp hơn, nguyện hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc, cho nhân dân.

Thanh niên Việt Nam cần ra sức rèn luyện và giáo dục đạo đức cách mạng hơn nữa thì mới có thể có tầm nhìn sâu rộng hơn. Nội dung chủ yếu của việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên là: “Đối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với học sinh đại học, cao đẳng, có các bài giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với học sinh đại học chuyên ngành lý luận chính trị, học viên trường chính trị, đoàn thể và lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống các bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.” Được nêu ra trong chỉ thị số 5 khóa XII của Bộ Chính trị.

Kết luận bài văn Bình luận câu “thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”

Tóm lại để xứng đáng là bộ phận xung kích, tiên phong của xã hội, chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên Việt Nam phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sao cho phải vừa “hồng”, vừa “ chuyên” để có đủ sức mạnh và trí tuệ xây dựng và phát triển đất nước.

Xem thêm:  Thuyết minh về đàn gà con quê em lớp 9

Theo Nhungbaivanhay.vn

Bài viết liên quan