Chứng minh câu tục ngữ “Thời gian là vàng bạc” (lớp 7)


Chứng minh câu tục ngữ “Thời gian là vàng bạc” (lớp 7)

Dàn ý

I. Mở bài

– Thời gian vô cùng đáng quý đối với con người, mỗi phút trôi qua đều không thể lấy lại được

– Người xưa có câu: “Thời gian là vàng bạc”

II. Thân bài

  1. Giải thích

– Thời gian là gì?

+ Thời gian là khái niệm diễn tả những điều đã đang và sắp đến

+ Thời gian thường có một điểm mốc gắn với một sự kiện của con người

– Vàng bạc: Chỉ những giá trị vật chất

– Thời gian là vàng: Thời gian được ví như vàng, nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian

  1. Bàn luận

– Đây là một câu tục ngữ có ý nghĩa sâu sắc

– Khuyên răn con người cần biết quý trọng thời gian

-Thời gian được sử dụng hữu ích con người có thể làm ra những điều có ích, những giá trị vật chất

– Nếu sử dụng thời gian vào những việc vô ích, thời gian sẽ qua đi, trong khi chúng ta không làm nên được điều gì có ích

– Cần biết quản lí thời gian một cách hiệu quả, người biết quản lí thời gian là người thành công

– Phê phán những người không biết quý trọng thời gian

III. Kết bài

Câu tục ngữ có giá trị rất lớn đối với mọi người ở mọi thời đại

Bài viết liên quan