Em cần làm gì để bảo vệ môi trường – văn lớp 4


Em cần làm gì để bảo vệ môi trường – văn lớp 4

Bài làm

Mỗi chúng ta đều dễ dàng nhận thấy  ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta đặc biệt là sức khỏe. Vậy mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

      Môi trường là không gian chứa đựng nguồn tài nguyên, khoáng sản, nguyên liệu cho sản xuất và đời sống cần thiết cho con người. Ví dụ như rừng tự nhiên bảo tồn tính đa dạng sinh học và độ phì nhiêu của đất, các loài động thực vật, hệ sinh thái tự nhiên, nguồn gỗ, củi, dược liệu, cảnh quan và các giá trị thẩm mỹ cho con người. Môi trường cũng là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra và có thể bị phân huỷ, hấp thụ, lan toả, tác động trở lại tự nhiên và con người. Điều đáng buồn là hiện nay môi trường ngày càng bị tàn pha nhiều gay ảnh hưởng xấu đến đời sống con người. Bảo vệ môi trường đã thành vấn đề cấp thiết mà xã hội đang quan tâm. Từ xa xưa, ông cha ta đã sớm nhận thấy vai trò của môi trường và có câu tục ngữ “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”…Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn mọi người giữ gìn vệ sinh trong sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Người nói: rừng là vàng, rừng rất quý mọi người phải bảo vệ rừng. Người khởi xướng phong trào Tết trồng cây, gây rừng. Để góp phần bỏ vệ môi trường, mỗi học sinh cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Không sả rác bừa bãi vì sẽ gây ô nhiễm môi trường. Phải thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm nước… Ngoài ra mỗi học sinh cần tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như ở trường để góp phần tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Chúng ta phải tuyên truyền cho mọi người cùng biết về tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống để từ đó nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Xem thêm:  Bình giảng bài thơ Áo bông che bạn của Trần Tế Xương

Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng: môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng. Vậy nên chúng ta phải có ý thức giữ gìn môi trường sống. Là học sinh chúng ta hãy có ý thức trồng thêm cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp. Chỉ khi nào giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp thì cuộc sống của chúng ta mới vui, khỏe và hạnh phúc.

Bài viết liên quan