Giải thích câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” (lớp 7)


Giải thích câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” (lớp 7)

Dàn ý

I. Mở bài

– Cha ông ta đã đúc rút rất nhiều kinh nghiệm sống qua kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam

– Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” cũng là một câu được cha ông ta đúc rút

II. Thân bài

  1. Giải thích từ ngữ

– Theo nghĩa đen: Câu tục ngữ chỉ một con người nếu biết đi ra ngoài học hỏi thì sẽ nhận lại được nhiều điều bổ ích cho bản thân

– Theo nghĩa bóng: Ngoài xã hội có rất nhiều kiến thức mà con người chưa biết hết được, kiến thức là bao la, chúng ta cần đi ra ngoài học hỏi người này người kia, học tập trau dồi những kiến thức ngoài xã hội để phát triển bản thân toàn diện hơn

  1. Ý nghĩa của câu tục ngữ

– Câu tục ngữ là một bài học giáo dục hoàn toàn đúng đắn

– Nó dạy cho con người không nên chủ quan và tự tin vào những gì bản thân có, vì ngoài kia còn nhiều điều mới mẻ hơn mà ta còn chưa biết

– Chúng ta cần phát huy năng lực bản thân vốn có và kết hợp với học tập những điều mới mẻ từ bên ngoài để hoàn thiện bản thân

III. Kết bài

Câu tục ngữ muốn khuyên chúng ta cần biết học tập và đúc rút cho bản thân những kinh nghiệm

Xem thêm:  Chứng minh giải thích câu tục ngữ Giấy rách phải giữ lấy lề

Câu tục ngữ luôn đúng với mọi thời đại

Bài viết liên quan