Giới thiệu một cách khái quát về văn học Việt Nam lớp 10


Giới thiệu một cách khái quát về văn học Việt Nam lớp 10

Hướng dẫn

Hãy giới thiệu một cách khái quát về văn học Việt Nam

1. Các bộ phận hợp thành.

2. Tiến trình lịch sử văn học.

3. Một số nội dung chủ yếu.

4. Một số thành tựu nghệ thuật.

Dàn ý: Giới thiệu một cách khái quát về văn học Việt Nam lớp 10

1. Văn học Viêt Nam gồm có 2 bờ phận lớn hợp thành: văn học dân gian,và văn học viết.

– Văn học dân gian gồm có truyện dân gian (thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười), thơ ca dân gian (tục ngữ, câu đố, vè, ca dao, truyện thơ), sân khấu dân gian (chèo, tuồng đồ).

– Văn học viết gồm có văn học viết bằng chữ Hán, văn học viết bằng chữ Nôm, văn học viết bằng chữ Quốc Ngữ.

2. Văn học viết Việt Nam đã vận động và phát triển qua hai thời kì lớn:

– Văn học trung đại từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX, viết bằng chữ Hán và chữ Nôm.

– Văn học hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến nay, viết bằng chữ Quốc ngữ.

3. Nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam đã kết tinh và phản ánh tư tưởng, tình cảm, quan niệm chính trị, văn hoá, đạo đức của con người Việt Nam trong nhiều mối quan hệ đa dạng.

– Phản ánh quan hệ với thế giới tự nhiên.

Xem thêm:  Phân tích Tiếng cười trong truyện Tam đại con gà

– Phản ảnh quan hệ quốc gia dân tộc.

– Phản ánh quan hệ xã hội.

– Phản ánh ý thức về bản thân.

4. Văn học Việt Nam đã thu được một số thành tựu nghệ thuật đặc sắc.

– Xây dựng hệ thống thể loại văn học dân tộc.

– Xây dựng và phát triển tiếng Việt thành một ngồn ngữ văn học ngày một giàu đẹp.

– Tiếp thu có sáng tạọ kinh nghiệm và tinh hoa nghệ thuật của văn học thế giới.

Theo Nhungbaivanhay.vn

Bài viết liên quan