Nghị luận xã hội về bệnh thành tích (lớp 9)


Nghị luận xã hội về bệnh thành tích (lớp 9)

Dàn ý

I. Mở bài

Ngày nay chúng ta thường nghe đến thuật ngữ “bệnh thành tích”, đây cũng là một vấn đề nổi cộm trong xã hội

II. Thân bài

  1. Giải thích bệnh thành tích là gì?

– Là việc con người chạy theo những hư danh, những danh vọng không có thực và không phù hợp với năng lực của con người

– Là việc con người bấp chấp để giành lấy những hư danh ấy

  1. Tác hại của bệnh thành tích

– Gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng

– Con người nói dối nhau, để đạt được mục đích của mình

– Nhiều học sinh không có học lực tốt vẫn được lên lớp, vẫn được xếp loại khá giỏi

– Nhiều cán bộ, công chức không có năng lực, dùng tiền mua bằng cấp để thăng tiến

  1. Nguyên nhân của bệnh thành tích

– Do lòng đố kỵ, hơn thua của con người

– Thích được mọi người ca tụng, chạy theo danh vọng vượt xa khả năng của bản thân

  1. Giải pháp

– Tuyên truyền về tính tiêu cực của bệnh thành tích

– Nhà nước cần có những chính sách thích hợp kịp thời để xử lí

– Cá nhân cần phải nhận thức lại năng lực của bản thân và điều chỉnh hành vi phù hợp

III. Kết bài

– Một đất nước phát triển mạnh nếu tất cả mọi người đều có năng lực thật sự

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng - Văn mẫu lớp 9

– Cần đẩy lùi bệnh thành tích để xã hội có thể phát triển tốt đẹp hơn, mối quan hệ giữa con người với con người thêm gắn bó hơn

Bài viết liên quan