Nghị luận xã hội về cách sống


Nghị luận xã hội về cách sống

Bài làm

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta lại có một cuộc sống riêng, một cách sống riêng không ai có thể sống ai. Và chúng ta có thể tự quyết định cách sống cho cuộc đời chúng ta, không ai có thể bắt ép hay thay đổi nó, nhưng phải làm sao để có thể sống tốt, sống đẹp mới là quan trọng.

Nghe nói cách sống thì nó hơi trừu tượng, nhưng chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, cách sống chính là cách mà chúng ta tồn tại trong cuộc sống này, cách chúng ta đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Cách sống là rất quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi càng phải trang bị cho mình một cách sống tốt và có ích.

Trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy xuất hiện hai lối sống trái ngược nhau, một là sống thiếu trách nhiệm, thờ ơ với cuộc sống xung quanh, với công việc; một lối sống khác chính là lối sống có trách nhiệm, sống có mục đích và có cách ứng xử tốt có văn hóa với những người xung quanh. Hiện nay, nhiều bạn trẻ có lối sống thờ ơ, vô cảm với xã hội bên ngoài, sống một cuộc sống đơn thuần mà không có mục đích sống rõ ràng cho bản thân, không có kế hoạch mục tiêu sống mà chỉ sống một cuộc sống nhàm chán, chỉ vì bản thân của mình, đó là một lối sống ích kỉ. Chúng ta cần phải loại bỏ ngay lối sống này, vì nó có nguy hại không chỉ với bản thân mỗi người mà còn nguy hại cho cả xã hội. Nó sẽ làm cho bản thân ích kỉ, sống khép kín, làm cho môi trường sống xã hội kém phát triển. Ngược lai với lối sống đó, chính là lối sống có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với xã hội, lối sống này giúp con người chúng ta thấy thoải mái, yêu đời, mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng trở nên gắn bó, thân thiết với nhau hơn. Đây là một lối sống mà cần phải phát huy rộng rãi và phổ biến. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội có những con người có lối sống tốt đẹp và lành mạnh. Thông qua cách sống của mỗi người, chúng ta sẽ có thể đánh giá được tính cách, bản chất của con người đó như thế nào.

Thế hệ trẻ ngày nay, là những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng và đúng đắn về vấn đề này. Chúng ta cần phải lựa chọn cho mình cách sống sao cho tốt nhất, để cho bản thân được phát triển một cách thỏa mái nhất, để chúng ta sống thật nhất với bản chất thật của mỗi chúng ta.

Lưa chọn cách sống là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta chọn sai hướng đi, cách sống của bản thân. Thực tế đã cho thấy, có rất nhiều người trong xã hội đã lựa chọn sai cách sống cho mình. Sống một lối sống tiêu cực, chính vì vậy nhiều người đã tự dẫn mình vào ngõ cụt, một cuộc sống đi ngược lại với đạo lí của con người. Cách lựa chọn cách sống cũng chính là lựa chọn hướng đi cho cuộc đời của mỗi con người. Lựa chọn đúng, cuộc đời của chúng ta sẽ đi theo lối đi tích cực, sẽ có một cuộc sống lành mạnh, tốt đẹp và văn minh. Còn nếu chúng ta lựa chọn sai cách sống chúng ta coi như đã đưa bản thân mình vào con đường cùng, trái lại với đạo đức con người, đem lại nhiều hệ lụy về sau.

Bài viết liên quan