Nghị luận xã hội về lòng biết ơn (lớp 9)


Nghị luận xã hội về lòng biết ơn (lớp 9)

Dàn ý

I. Mở bài

– Truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đã có từ lâu đời và đã đang và sẽ được phát huy

– Lòng biết ơn là một phẩm chất tốt của con người cũng là vấn đề chúng ta cùng phải nhìn nhận

II. Thân bài

  1. Giải thích lòng biết ơn là gì?

– Là lòng tưởng nhớ và biết ơn công lao của cha ông đi trước

– Là sự tri ân với những người đi trước có công lao to lớn

  1. Biểu hiện của lòng biết ơn

– Biết ơn cha mẹ, ông bà những người đã hy sinh để nuôi dạy chúng ta nên người, lo lắng, quan tâm cho chúng ta

– Biết ơn những người đã giúp đỡ, nâng đỡ cho chúng ta

– Biết ơn các vị anh hùng của dân tộc đã hy sinh để cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay

– Biết ơn đến cội nguồn của chúng ta

  1. Tại sao phải cần có lòng biết ơn?

– Đây là truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc chúng ta từ xưa đến nay

– Là phẩm chất đạo đức của con người

  1. Bàn luận

– Ngoài những người có lòng biết ơn, còn có những người không có lòng biết ơn

– Phê phán những người không có lòng biết ơn

III. Kết bài

Xem thêm:  Nghị luận về đức tính giản dị

– Chúng ta cần nuôi dưỡng cho mình lòng biết ơn để có thể tri ân đến cội nguồn của mình.

– Một xã hội mà mọi công dân đề có lòng biết ơn, sẽ thêm đoàn kết gắn bó với nhau hơn

Bài viết liên quan