Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu (lớp 11)


Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu (lớp 11)

Bài làm

I. Mở bài

– Tố Hữu là nhà thơ của cách mạng, có nhiều tác phẩm có giá trị

– “Từ ấy” là một bài thơ thể hiện một chân lí cách mạn

II. Thân bài

  1. Khổ 1: Niềm vui lớn

– Từ ấy: chỉ mốc thời gian nhà thơ được kết nạp đảng

– Tố Hữu vui sướng khi được giác ngộ lí tưởng của Đảng như nhựa cây tràn nhựa sống khi đón ánh nắng mặt trời

  1. Khổ 2: Lẽ sống mới

– Cái tôi hòa trong cái ta trong tinh thần tự nguyện

– Lẽ sống ấy nhân lên sức mạnh cho mỗi người

– Con người cách mạng phải gắn bó với nhân dân

  1. Khổ 3: Tình cảm lớn

– Lí tưởng cộng sản đưa nhà thơ đến với quần chúng

– Tấm lòng xót thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh

– Nhà thơ đứng trên lập trường giai cấp vô sản nhận thức sâu sắc về mối quan hệ giữa cá nhân với quần chúng lao động

III. Kết bài

Bài thơ đã thể hiện thành công ngòi bút nghệ thuật của Tố Hữu

Xem thêm:  Cảm nhận của em sau khi đọc bài “ nhà cầm quyền khôi phục uy quyền” trong “ những người khốn khổ” của Hugo

Bài viết liên quan