Soạnvăn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta chi tiết nhất


Soạnvăn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta chi tiết nhất

Hướng dẫn

Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống lâu đời, nguồn sức mạnh to lớn để nước ta chiến thắng những đội quân xâm lược hùng mạnh. Thể hiện niềm tự hào to lớn với truyền thống yêu nước của dân tộc, Hồ Chí Minh đã viết Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

I. Tìm hiểu về văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Câu 1.Bài văn này nghị luận về vấn đề gì? Em hãy tìm ( ở phần mở đầu) câu chốt thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận trong bài

Trả lời

Bài văn này là bài văn nghị luận về lòng yêu nước của nhân dân ta

Câu chốt trong phần mở đầu thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận trong bài là: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước

Câu 2.Tìm bố cục bài văn và lập dàn ý theo trình tự lập luận trong bài

Trả lời

bố cục bài văn và lập dàn ý theo lập luận trong bài:

– Mở bài: Từ đầu cho đến Nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước

Nêu luận điểm chính: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thông quý báu của ta: Khẳng định giá trị và sức mạnh của lòng yêu nước đó.

  • Thân bài: đoạn 2 và 3: Dùng thực tế lịch sự lịch sự từ xưa tới nay để chứng minh cho luận điểm trên
  • Kết bài: đoạn 4: Bàn luận thêm về lòng yêu nước và xác định nhiệm vụ phải phát huy lòng yêu nước trong công cuộc kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước.
Xem thêm:  Cảm nghĩ về bài Hồi hương ngẫu thư

Câu 3:Để chứng minh cho nhận định: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào và sắp xếp theo trình tự như thế nào?

Trả lời

Để chứng minh cho nhận định: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta

– Tác giả đã đưa ra những dẫn chứng và sắp xếp theo trình tự thời gian: Xưa rồi tới nay. Nhiều vị anh hùng của các thời kì lịch sự trước đã tiêu biểu cho tinh thần yêu nước đánh giặc của nhân dân ta. Nay thì chúng ta cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước toàn dân cũng đang góp sức người sức của vào việc tăng gia sản xuất và đánh giặc cứu nước: người giá, người trẻ, kiều bào ở nước ngoài, đòng bào cùng bị tạm chiếm, nhân dân miền ngược, miền xuôi, các chiến sĩ ngoài mặt trận…..Cuối cùng là nói đến trách nhiệm và bổn phận của mỗi người.

Câu 4: Trong bài văn, tác giả đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào? Nhận xét về tác dụng của biện pháp so sánh ấy?

Trả lời

Trong bài văn, tác giả đã sử dụng các hình ảnh so sánh như:

– Tinh thần yêu nước như làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Xem thêm:  Thuyết minh về hoa hồng

-Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

– Biện pháp so sánh ở đây đã giúp cho người đọc hình dung được lòng yêu nước một cách thật cụ thể như có thể nhìn rõ được, đụng chạm tới được. Khẳng định sức mạnh to lớn và lòng yêu nước và giá trị của lòng yêu nước.

Câu 5: Đoạn văn từ: “Đồng bào ta ngày nay cho đến Nơi lòng nồng nàn yêunước »

a) Câu mở đầu và câu kết đoạn

b) Các dẫn chứng trong đoạn này được sắp xếp theo cách nào?

c) Các sự việc và con người được liên kết theo mô hình: “ từ… đến..” có mỗi quan hệ với nhau như thế nào?

Gợi ý:

a) Câu mở đầu: Câu mở đầu: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Câu kết đoạn: Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước

b) Các dẫn chứng trong đoạn này được sắp xếp theo quan hệ lứa tuổi: Già- trẻ ; theo quan hệ từ xa đến gần: kiều bào ở nước ngoài- đồng bào cùng bị tạm chiến – nhân dân miền ngược – nhân dân miền xuối ; theo quan hệ tiền tuyến – hậu phương: Các chiến sĩ ngoài mặt trận –các công chức, các phụ nữ và các bà mẹ chiến sĩ, các nam nữ công nhân.

Xem thêm:  Bình luận câu tục ngữ "Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" - Văn mẫu lớp 7

c) Các sự việc và con người được liên kết theo mô hình: từ….đến…. có quan hệ chặt chẽ với nhau thể hiện sự đồng tâm nhất trí, thể hiện khối đại đoàn kết của dân tộc.

Câu 6: Theo em, nghệ thuật nghị luận của bài này có những đặc điểm gì nội bật

Trả lời

Nghệ thuật nghị luận ở bài này có đặc điểm nổi bật là: lập luận chặt chẽ. Dẫn chứng rõ ràng, xác thực, dễ hiểu. Cách sắp xếp các luận cứ rất hợp lí đã chứng minh rõ ràng lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta.

II. Luyện tập

Theo Nhungbaivanhay.vn

Bài viết liên quan