Thuyết minh về một trò chơi dân gian (lớp 8)


Thuyết minh về một trò chơi dân gian (lớp 8)

Dàn ý

I. Mở bài

– Quê hương em vào mỗi ngày lễ hội là có rất nhiều trò chơi dân gian thú vị

– Em thích nhất trò kéo co

II. Thân bài

  1. Khái quát về trò kéo co

– Kéo co là một trò chơi mang tính đồng đội cao

– Ở Việt Nam đây là một trò chơi truyền thống, phát huy được sức mạnh đồng đội và có thể rèn luyện được cả sức khỏe

– Thường được diễn ra trong các lễ hội

– Xuất hiện từ thời cổ đại

– Đây là môn thể thao rất được ưa chuộng trong triều đình Trung Quốc

– Ngày nay kéo co đã trở thành một môn thể thao hiện đại

  1. Luật chơi

– Chia thành hai đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau và thêm một người trọng tài để chủ trì trò chơi

– Cùng dùng sức mạnh kéo dây thừng

– Ở giữa đoạn dây thừng có một chiếc dây đỏ, đội nào kéo được chiếc dây đỏ đó về phía mình qua vạch xuất phát trước là dành chiến thắng

  1. Nơi diễn ra trò kéo co

– Thường là các lễ hội

– Trong các cuộc thi đấu thể thao

III. Kết bài

– Trò kéo co là một trò chơi dân gian đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Xem thêm:  Từ ba áng văn thơ nổi tiếng: “Nam quốc sơn hà” và “Hịch tướng sĩ” cùng với “Nước Đại Việt ta”, em hãy rút ra những nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn lịch sử này – Bài văn hay lớp 8

– Thể hiện được tinh thần đồng đội cao, gắn kết được mọi người

Bài viết liên quan