Trắc nghiệm những hiểu biết của em về tục ngữ, ca dao


Trắc nghiệm những hiểu biết của em về tục ngữ, ca dao

Hướng dẫn

Đề bài Trắc nghiệm những hiểu biết cuả em về tục ngữ, ca dao

1. Hãy điền vào chỗ trống những từ ngữ hoặc khái niệm đúng và thích hợp:

a. Những bài hát dân gian phần lớn bằng thơ lục bát phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động, thể hiện ước mơ, tâm tư, tình cảm của họ thì gọi là ……….

b. Những câu nói ngắn gọn lưu truyền trong dân gian, thường có vần, có đối nhằm đúc kết kinh nghiệm thực tiễn của nhân dân về tự nhiên, xã hội và con người thì gọi là ………..

2. Hãy sắp xếp lại, phân loại năm bài ca dao sau theo tiêu chí: ca dao nói về phong cảnh, quê hương đất nước, nói về tình cảm gia đình, nói về công việc nhà nông, nói về tình yêu lứa đôi, ca dao trào phúng.

a. Đường vô xứ Huế quanh quanh,

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

b. Công cha như núi ngất trời,

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

c. Rủ nhau đi cấy đi cày,

Bây giờ khó nhọc mai ngày phong lưu.

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

d. Gặp đây mận mới hỏi đào,

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?

Mận hỏi thì đào xin thưa:

Vườn hồng cố lối nhưng chưa ai vào.

Xem thêm:  Trình bày cảm nhận về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 7 đặc sắc nhất

e. Ba cô đội gạo lên chùa,

Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.

Sư vê sư ốm tương tư,

Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.

Ai làm cho dạ sư sầu,

Cho ruột sư héo như bầu đứt dây!

Theo Nhungbaivanhay.vn

Bài viết liên quan