Trình bày suy nghĩ của anh/chị về sức mạnh của truyền thống trong xã hội ngày nay


Trình bày suy nghĩ của anh/chị về sức mạnh của truyền thống trong xã hội ngày nay

Hướng dẫn

Truyền thống là những giá trị về văn hóa, đạo đức tốt đẹp được lưu giữ từ nhiều đời. Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về sức mạnh của truyền thống trong xã hội ngày nay.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Dẫn dắt vào bài: Trong xã hội hiện đại, những lối sống hiện đại được du nhập làm phong phú hơn cho nền văn hóa của Việt Nam nhưng truyền thống vẫn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống tinh thần của mỗi cá nhân, tập thể trong xã hội.

2. Thân bài

– Truyền thống hiểu một cách đơn giản nhất đó là những đức tính, tập quán, lối sống tốt đẹp được tích lũy và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

– Truyền thống là những giá trị quý giá về mặt tinh thần nhưng có sức mạnh to lớn có thể tác động đến quá trình hình thành nhân cách, chi phối những hành động, thói quen của con người.

– Truyền thống có vai trò và sức mạnh to lớn đối với mỗi cá nhân và tổ chức trong xã hội.

+ đối với mỗi cá nhân, nếu được giáo dục và dạy dỗ bằng những truyền thống tốt đẹp, mỗi cá nhân sẽ có cách sống, lối sống đẹp, văn minh.

+ Những giá trị truyền thống tốt đẹp sẽ góp phần định hình nhân cách, hoàn thiện những giá trị tốt đẹp của con người.

+ Đối với toàn xã hội, truyền thống sẽ góp phần làm nên những lối sống tốt đẹp, những ứng xử đúng đắn phù hợp với những chuẩn mực đạo đức của xã hội

Xem thêm:  Nguyên lí “Tảng băng trôi” được thể hiện như thế nào qua hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ

– Truyền thống có sức mạnh to lớn bởi đó là những giá trị, tinh hoa được cha ông ta đúc kết từ lâu đời và tiếp tục được hoàn thiện và phát triển ở bao thế hệ con cháu.

– Truyền thống chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu như được nuôi dưỡng trong đời sống tinh thần của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng.

–> Để lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chúng ta cần có thái độ tôn trọng với những truyền thống, có ý thức học tập và phát huy những truyền thống tốt đẹp.

3. Kết bài

Truyền thống có giá trị to lớn đối với con người, xã hội. Trong cuộc sống chúng ta cần có thái độ và nhận thức đúng đắn để phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó.

II. Bài tham khảo

Truyền thống là những giá trị tốt đẹp được lưu giữ từ nhiều đời không chỉ có vai trò giáo dục đối với mỗi cá nhân, con người mà còn góp phần định hướng những lối sống đúng đắn. Trong xã hội hiện đại, những lối sống hiện đại được du nhập làm phong phú hơn cho nền văn hóa của Việt Nam nhưng truyền thống vẫn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống tinh thần của mỗi cá nhân, tập thể trong xã hội.

Truyền thống hiểu một cách đơn giản nhất đó là những đức tính, tập quán, lối sống tốt đẹp được tích lũy và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thống là những giá trị quý giá về mặt tinh thần nhưng có sức mạnh to lớn có thể tác động đến quá trình hình thành nhân cách, chi phối những hành động, thói quen của con người.

Xem thêm:  Bằng những hiểu biết của mình sau khi học xong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, em hãy tóm tắt và nêu ý nghĩa của truyện

Truyền thống có vai trò và sức mạnh to lớn đối với mỗi cá nhân và tổ chức trong xã hội. Trước hết, đối với mỗi cá nhân, nếu được giáo dục và dạy dỗ bằng những truyền thống tốt đẹp, mỗi cá nhân sẽ có cách sống, lối sống đẹp, văn minh. Những giá trị truyền thống tốt đẹp sẽ góp phần định hình nhân cách, hoàn thiện những giá trị tốt đẹp của con người. Khi những cá nhân được nuôi dưỡng bởi truyền thống, họ sẽ góp phần làm nên một xã hội vững mạnh, văn minh, một xã hội phát triển trên cơ sở của đoàn kết, của tình thương.

Đối với toàn xã hội, truyền thống sẽ góp phần làm nên những lối sống tốt đẹp, những ứng xử đúng đắn phù hợp với những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Truyền thống được lưu giữ và phát huy ở mỗi cá nhân không chỉ hoàn thiện nhân cách, đạo đức của cá nhân ấy mà còn làm giảm bớt những tệ nạn xã hội, con người khi ấy sẽ sống với nhau bằng tình thương, bằng đạp lí, nhờ vậy mối quan hệ giữa con người với con người được thắt chặt hơn.

Trong những giai đoạn cụ thể, truyền thống sẽ phát huy cao nhất sức mạnh to lớn của nó để đưa toàn thể dân tộc vượt qua những khó khăn và đạt được những bước tiến, thành tựu quan trọng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cứu nước, nhờ phát huy được truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, cùng ý thức tự lực tự cường, Đảng và nhân dân ta đã đưa cả dân tộc vượt qua cơn bão táp của lịch sử.

Xem thêm:  Phân tích tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Sở dĩ truyền thống có sức mạnh to lớn như vậy bởi đó là những giá trị, tinh hoa được cha ông ta đúc kết từ lâu đời và tiếp tục được hoàn thiện và phát triển ở bao thế hệ con cháu. Truyền thống được nuôi dưỡng và ăn sâu vào đời sống tinh thần cũng như vật chất của mỗi cá nhân. Trong mỗi người ít nhiều đều có gốc rễ của những giá trị truyền thống, khi được bộc lộ và phát huy sẽ tạo nên sức mạnh to lớn.

Dân tộc Việt Nam ta có rất nhiều truyền thống tốt đẹp, đó là truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước, thương người….Truyền thống chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu như được nuôi dưỡng trong đời sống tinh thần của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Vì vậy, để lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chúng ta cần có thái độ tôn trọng với những truyền thống, có ý thức học tập và phát huy những truyền thống tốt đẹp.

Truyền thống có giá trị to lớn đối với con người, xã hội. Trong cuộc sống chúng ta cần có thái độ và nhận thức đúng đắn để phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó.

Theo Nhungbaivanhay.vn

Bài viết liên quan