Cảm nghĩ về cốt và cách trong thơ Viên Mai.


Đề bài: Em hiểu như thế nào về cốt và cách của thơ Viên Mai nói đến.

Nhà thơ là nhà tiên phong đi đầu trong những hoạt động để tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng tác giả của nhân loại, những hình ảnh tạo dựng nên điều đó được hình thành và tạo nên nhờ nhân cách và điều đó đã được Viên Mai đề cập trong vấn đề cốt và cách.

Có thể nói người cầm bút chiến đấu phải là những con người luôn luôn biết tạo nên từ những nhân cách và sự thấu hiểu với cuộc sống, những người luôn luôn biết quan sát và tạo dựng từ những điều nhỏ nhặt, thấu hiểu và có trái tim nhân hậu sẽ làm nên được sự sống của chính những tác phẩm của mình, giá trị của nó đối với nhân loại mang ý nghĩa mạnh mẽ và ngày càng gây dựng nên niềm tin yêu đối với cộng đồng bởi những tác phẩm đó mang tầm triết lý sâu sắc, nó tạo dựng trong niềm tin yêu những kỉ niệm khó quên và mang lại những giá trị sống mạnh mẽ đối với con người.

Có thể nói vấn đề cốt và cách mà thơ Viên Mai đề cập đến cũng mang đậm những điều đó, cốt ở đây được hiểu là những điều chính nhất, những vấn đề nổi bật từ chính cuộc sống này, đó là những vấn đề nhạy cảm mà người đọc đang muốn biết, sự nhạy cảm cung cấp thông tin là những vấn đề quan trọng và tạo dựng nên nhiều giá trị to lớn nhất đối với mỗi con người. Cách ở đây có thể được hiểu là nhân cách của nhà thơ qua cách tư duy và phẩm chất của mỗi người. Những tác phẩm hay là tác phẩm thấu hiểu và cảm xúc được tình cảm của mỗi con người trong mọi hoàn cảnh, giá trị đó tạo nên sự sống ngập tràn trong cuộc đời và niềm tin yêu sâu sắc đối với mọi cảm xúc của con người.

Xem thêm:  Phân tích bài Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu) - Văn mẫu lớp 10

Nhân cách và tấm hồn của nhà thơ luôn luôn được tạo dựng nên những điều có ý nghĩa và giá trị của con người, những cảm xúc riêng tạo dựng qua những hình ảnh mang đậm chất thơ ca, giá trị của nó luôn luôn tạo nên được những muộn phiền và luôn biết bắt gặp được những cảm xúc khó có thể diễn tả của con người, những hình ảnh và giá trị mạnh mẽ đó làm nên những điều có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với mỗi con người.

Những điều đó làm nên những giá trị mạnh mẽ và mang đậm cảm xúc của con người, cung cách và những phẩm giá tốt đẹp đang dần tạo nên những nhịp sống và những suy nghĩ mạnh mẽ trong mỗi con người và làm nên được giá trị của cuộc đời này. Mang tầm ảnh hưởng mạnh mẽ giá trị của tinh thần và niềm tin yêu mạnh mẽ được đem lại nhờ có những cảm xúc đang ngập tràn và làm nên được cảm xúc của mỗi chúng ta.

Cốt cách có thể được tạo nên từ những điều nhỏ nhất, đó là tâm hồn thơ ca, mỗi nhà thơ nhà văn đều có thể làm nên và tạo dựng từ cuộc sống và mang giá trị mạnh mẽ làm nên ý nghĩa từ chính cuộc sống của mình, giá trị đó làm nên và cuộc đời của mỗi người đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc nhất. Mỗi điều đó có thể được làm nên cho biết bao cảm xúc và những tâm hồn đang nở rộ lên những nhịp sống và nó lan tỏa trong cuộc đời của mỗi người.

Luôn sống trong một tâm hồn thơ ca và nó mang lại vô vàn cảm xúc và trái tim đang vun đắp lên những niềm tin mạnh mẽ từ chính cuộc sống của mỗi con người, những cảm giá và tạo dựng nên niềm yêu thương, những cảm xúc được làm nên những giá trị và phẩm giá riêng vốn có của biết bao nhiêu số phận con người:

Xem thêm:  Phát biểu suy nghĩ về bản tin của Thủ tướng Chính phủ gửi tới các thuê bao di động ngày 15/5/2014

“Ngâm thi hảo tự thành tiên cốt

Cốt lí vô thi mạc lãng ngâm”

(Thơ hay như thể thành tiên cốt

Trong cốt không thơ chớ ngâm bừa)

Trong thơ ca nếu không có chứa đựng những tâm hồn thì điều đó thực sự rất vô nghĩa và nó để lại rất nhiều những cảm xúc mới mẻ trong cách cảm quan về nghệ thuật của chính tác giả, những điều đó làm nên bao nhiêu cảm xúc và sự rung động sâu sắc cho mỗi trái tim, giá trị đó làm được qua cách cảm quan và sự sống đã đang nở rộ từ những con người có cốt cách và một tâm hồn thơ ca. Giá trị của sự sống và tạo dựng được những điều có ý nghĩa mạnh mẽ và sự sống đang từng ngập tràn trong những cảm xúc của con người.

Trong thơ nếu không có hồn, thì lời thơ nó như một giai điệu không lời, chính vì vậy những người thi sĩ trước tiên muốn tạo ra những tác phẩm có hồn và mang đậm lời thơ thì giá trị đó đã được tạo nên mạnh mẽ trong mọi cảm xúc và sự rung động sâu sắc trong những cảm xúc và tạo dựng trong cuộc đời của mỗi người. Thơ ca được làm nên sự sống và tâm hồn của những người thi sĩ đang dần được tạo dựng trong những cảm xúc và sự ngập tràn trong trái tim của chính tác giả.

Giá trị của nó để lại cho người đọc nhiều giá trị mạnh mẽ những giá trị đó làm nên một tác phẩm để lại nhiều cung bậc cảm xúc và nó tran chứa tình yêu thương đang lan tỏa trong cuộc đời của mỗi người, những nhịp sống đang ngày càng được sống lên mạnh mẽ từ những trang thơ ca mang đậm giá trị về sự sống và cảm xúc đó đang ngày càng lan tỏa trong cuộc sống một tâm hồn thi sĩ và tạo dựng được giá trị mạnh mẽ từ biết bao nhiêu cảm xúc của con người. Những điều trên không chỉ làm cho mỗi người đọc hiểu được những cảm giác và bao nỗi nhớ thương trong nhiều giá trị sống luôn luôn bao trùm của con người.

Xem thêm:  Phân tích tâm trạng Xúy vân trong vở chèo Xúy Vân giả dại

Tâm hồn thơ ca và giá trị sống mạnh mẽ đã làm nên niềm yêu thương và nó bao trùm lên những nhịp sống của con người, những cảm xúc của mỗi chúng ta đều được tạo nên từ cuộc sống và tâm hồn của những con người biết suy nghĩa và một trái tim mơ mộng nhưng ngập tràn biết bao nhiêu tình cảm để làm nên được những nhịp sống và giá trị to lớn của mỗi chúng ta.

Một tâm hồn luôn chưa đựng những cốt cách thanh cao của một tâm hồn thi sĩ bởi điều đó được tạo dựng từ chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Giá trị đó đã để lại cho tâm hồn của mỗi người biết bao nhiêu cảm xúc và những suy tư sâu sắc về tâm hồn của tác giả qua biết bao nhiêu cảm nhận mới mẻ và vô cùng có ý nghĩa đối với mỗi con người. Những lời thơ mang đậm giá trị và tinh thần của tác giả đã để lại cho cuộc đời của tác giả nhiều cảm xúc và những nỗi nhớ thương sâu sắc và ngập tràn sự sống.

Tâm hồn và cốt cách của nhà thơ luôn luôn được phát hiện qua những vần thơ,và nhịp sống đang dần lan tỏa trong không gian rộng lớn, những cảm xúc đó để lại nhiều cảm giác nhớ thương và những tinh thần mạnh mẽ rộng mở nhất đối với con người.

Nguồn: Văn mẫu

Bài viết liên quan