Tagged: tình yêu thương

7293 1494911290065 1020 620x340 - "Qua ca dao, người bình dân Việt Nam đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quý của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã được học và đã đọc

“Qua ca dao, người bình dân Việt Nam đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quý của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã được học và đã đọc

“Qua ca dao, người bình dân Việt Nam đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quý của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã được học và...