Nghị luận về vai trò của chữ Hiếu. Là một người cháu, người con, người em,… trong gia đình, em có suy nghĩ gì về vai trò của chữ hiếu?


Nghị luận về vai trò của chữ Hiếu. Là một người cháu, người con, người em,… trong gia đình, em có suy nghĩ gì về vai trò của chữ hiếu? Hãy trình bày trong một bài văn nghị luận.

Hướng dẫn

1. MỞ BÀI

– Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cấn nghị luận: vai trò của chữ"hiếu".

2. THÂN BÀI

a) Chữ"hiếu" nghĩa là gì?

– "Hiếu" là hiếu thảo, là yêu thương, biết ơn, đối xửtốt với ông bà, cha mẹ. Biểu hiện: lễ phép, tôn trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ; sống tửtế, làm điểu tốt để ông bà, cha mẹ được an lòng.

b) Vì sao cần phải có lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

– Vì cha mẹ là người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra ta và nuôi dưỡng ta nên người.

– Ông bà, cha mẹ, anh chị là những người yêu thương ta vô điều kiện, sẵn sàng giúp đỡ, che chởta, nhất là khi ta gặp khó khăn trong cuộc sổng.

– Chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ là trách nhiệm chính đáng của mỗi người; là một thước đo nhân cách; là truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta.

c) Vai trò của chữ "hiếu"

– Lòng hiếu thảo gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau, thể hiện tình yêu thương gia đình.Là thước đo nhân cách con người.

– Chữ "hiếu"cũng dạy ta biết cách yêu thương những người xung quanh, khiến ta được xã hội yêu thương, trân trọng.

Xem thêm:  Phân tích ý nghĩa cái chết của Chí Phèo và Bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

–  Khi ta sống có hiếu với ông bà, cha mẹ, anh chị, ta đã dạy cho con cái mình bài học làm người quý giá và về sau, ta sẽ được con cái đối xử tốt với mình. 

(Học sinh lấy ví dụ cụ thể về những tấm gương hiếu thảo trong văn học và cuộc sống.)

3. KẾT BÀI

– Bài học: Phải sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thể hiện tình yêu thương ấy hằng ngày, bằng sự sẻ chia, động viên, an ủi, quan tâm, chăm sóc chu đáo, tận tình; bằng việc học tâp, rèn luyện để trở thành người có ích.

– Liên hệ bản thân.

Bài viết liên quan