Trắc nghiệm những hiểu biết của em về tục ngữ


Trắc nghiệm những hiểu biết của em về tục ngữ

Hướng dẫn

Đề Trắc nghiệm những hiểu biết của em về tục ngữ

1. Những câu tục ngữ sau đây, câu nào không có vần?

A. Ăn vóc học hay.

B. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

C. Thuốc đắng dã tật.

D. Học ăn, học nói, học gói, học mở.

E. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

2. Những câu tục ngữ, bài ca dao nào sau đây không diễn đạt bằng thơ lục bát?

A Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

B. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hỏn núi cao.

C. Cây đa cũ, bến đò xưa,

Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.

D. Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần,

nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét.

E, Tậu voi chung với đức ông,

Vừa phải đánh cồng, vừa phải hót phân.

3. Hãy sắp xếp lại thành 2 nhóm: tục ngữ về lao động sản xuất, tục ngữ về đạo đức và kinh nghiệm sống theo bảng dưới đây:

1. Học thầy không tày học bạn.

2. Ruộng sâu trâu nái, con gái đầu lòng.

3. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

4. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

5. Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

6. Thứ nhất cày nỏ, thứ nhì bỏ phân.

7. Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

8. Chuối sau, cau trước.

9. Gieo gió gặt bão.

10. Chăn lợn ba năm không bằng chăn tằm một lứa.

Xem thêm:  Suy nghĩ về câu nói của người xưa: Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

Nhóm 1: Về lao động sản xuất

Nhóm 2: Về đạo đức, kinh nghiệm sống

Theo Nhungbaivanhay.vn

Bài viết liên quan